Katı Ürün Markalarımız

Katı Ürün Markalarımız

AKC Organik gübre fabrikalarında üretilen katı organik ve organomineral çiftlik gübreleri;

Herşeyden önce sıradan bir çiftlik gübresi veya samra değildir.

Yeterli sürede biyolojik fermantasyona tabi tutulduktan sonra elde edilir ve kullanıma sunulur.

İyi bir fermantasyonda organik maddeden maksimum düzeyde Humik ve Fulvik asit üretilmiş olur.

Dışkı içinde var olup önceden bitkiler tarafından alınamayan ve kullanılamayan bitki besin elementleri iyi bir fermantasyon sonrası bitki kökleri tarafından kolayca alınabilir hale gelir. Dolayısıyla dışkı fermantasyonla gübreye dönüşür.

AKC katı organik gübrelerde hammadde kaynaklı, insan ve bitkide hastalığa neden olabilecek hastalık etmenleri ile yabancı ot tohumlarına karşı sterilizasyon uygulandığından riskler minimize edilmiştir.

1) Gübrenin Hammaddesinin Sağlanması

Hayvansal kökenli organik çiftlik gübresinin hammaddesi ve kaynağı çiftlik hayvanları dışkısıdır. AKC Organik gübre fabrikalarında üretilen organik çiftlik gübrelerinin kaynağı doğal çayır ve meralarda otlatılan sığır ve koyunların dışkılarıdır.

Günümüzde tarımsal faaliyet içerisinde gerçekleştirilen bitkisel üretimde, özellikle açık alanda kontrol edilemeyen çevre şartlarında yapılan tarımsal üretim sırasında yoğun bir şekilde zararlı mücadelesi yapılmaktadır. Aynı şekilde birim alandan daha fazla verim almak için yoğun olarak sanayi gübreleri kullanılmaktadır. Özellikle zararlı mücadelesinde kullanılan ilaçlar uzun süre etki gösterebilmeleri için de sistemik ilaçlar olarak üretilmektedir. Sistemik ilaçlar bitki dokusuna nüfuz eden ve haftalar sonra dahi bitkiye bulaşan veya konan bitki zararlarını öldürebilen ve bu sırada bitkilerin gövdesi ile birlikte yaprakları ve meyvelerinin dokusuna kalıcı olarak yerleşebilen kimyasallardır. Bu nedenle bitkiyi ve meyvesini kullanan hayvan ve insanlara sistemik ilaç ve kimyasalların kalıntıları aktarılarak onların sağlıkları risk altına sokulmaktadır.

AKC Organik gübre fabrikalarında üretilen organik çiftlik gübrelerinin hammaddesi olan dışkılar yoğun bitki koruma, ilaçlamanın doğrudan kullanılmadığı sanayi gübreleri ile gübrelemenin yapılmadığı; yaylalar, otlaklar, çayır ve meralarda otlayan hayvanların otlama sonrası ve geceleri toplandıkları yatak ve barınaklardan toplanarak fabrikaya nakledilirler ve organik gübre üretiminde kullanılırlar.

2) Gübrenin Fermantasyonu İçin Namluların Yapılması

Çayır, mera ve otlaklarda otlayan hayvanların gecelediği ve dinlendirildiği hayvancılık işletmelerinde biriken dışkılar belirli aralıklarla toplanarak fabrikaya nakledilir. Dışkı, altı beton olan düzgün platformlarda yeterli genişlik ve yükseklikte uzun yığınlar halinde yığılarak işlenmek için fermentasyon namluları oluşturulur. Eğer dışkılar katı ise fermantasyon için gereken rutubet düzeyi sağlamak üzere nemlendirilir.

3) Kompost Makinası ile Fermantasyon Süreci

Kompost makinası ile işlenecek hale getirilen dışkı yığını, bu makine ile günde en az 3 defa aktarılarak fermantasyon işlemine tabi tutulur. Fermantasyon sırasında bakteri faaliyeti ile yığınların içindeki sıcaklık artar. Sıcaklık yığınlarda öylesine artar ki, kendi haline bırakılmış yığınlar da alev alev yanmalar dahi görülür. Hiçbir mikroorganizma 80°C nin üzerinde uzun süre yaşayamaz. Oysa biyolojik fermantasyonun temelinde canlı bakteri faaliyeti yatar. Eğer bakteriler yaşatılamaz ise fermantasyon durur. Bu nedenle gübre yığınlarını sıkça aktararak serinletmek gerekir. Diğer yandan fermantasyonda rol oynayan bakterilerin bazıları aerob bakterilerdir. Yani oksijenli ortamlarda yaşar ve faaliyet gösterirler. Yığınları aktarmakla aynı zamanda ortam oksijenlendirilir. Böylece fermantasyon sürecinin devamı garanti altına alınır. İklim ve mevsim şartlarına göre 45-90 gün devam eden fermantasyon süresi Karbon-Azot oranının 10 lu seviyelere gelene kadar ihtiyaç duyulan süredir. Süre sonunda fermente olan ve işlenebilir hale gelen hammadde fabrikaya sevk edilir.

4) Fabrika Girişinde Eleme ve Öğütme

Fabrika hammadde giriş noktasında elenir. 4 mm’nin altındaki partiküller, işlenebilir materyal olarak kabul edilir.

5) Fabrikada Sterilizasyon ve İşleme

Elenmiş ve öğütülmüş materyal, sterilizasyon bantlarına sevk edilerek yüksek sterilizasyon sağlayan ışınların altından geçirilir. Bu sırada insanda ve bitkilerde hastalıklara yol açabilecek parazit, bakteri, mantar ve virüsler ile yabancı ot tohumu embriyoları öldürülür. Böylece bitkilerin ve bununla uğraşan insanların sığır ve koyun dışkısından bulaşabilecek hastalıklardan etkilenme riski en aza indirilmiş olur.

6) Ürünün Ambalajlanması

Böylece kullanıma hazır hale gelen ürün toz veya pelet olmak üzere iki şekilde piyasaya sunulur. Peletler 5-8 mm çapında, 5-10 mm uzunluğunda sıkıştırılmış ürünlerdir. Peletlerin çözülme sorunu yoktur. Bir su bardağının ¼ miktarındaki pelet geri kalan ¾ lük suyun tamamını bardağı sallamadan ve içlerini karıştırmadan 24 saatte tamamen emen ürün toz veya pelet haline getirilerek üretim tamamlanır.

7) Kamyonlara Yüklenerek Kullanıcıya Ulaştırılması

Üretim tamamlandıktan sonra organik çiftlik gübreleri 5 ve 25 kg lamineli çuvallarda kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

Bitkisel yaşamı etkileyen en önemli faktör toprağın yapısıdır. Toprak yapısı içinde miktar azlığına karşılık önemi en fazla olan madde organik maddedir. Organik madde, toprak içinde bulunan bitkisel ve hayvansal kökenli gübrelerle sağlanan biyokütlelerdir. Toprakla uyumlu bir şekilde karışabilen ve önemli ölçüde bitki besin elementleri de içeren organik madde kaynağı çiftlik gübreleri olup, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltir. Böylece üzerinde üretim yapılacak toprağın iyi bir yapı kazanmasının yanı sıra, toprak içinde olması istenen toprak kümeciklerinin oluşması ve kalıcı hale gelmesi, toprağın su tutma kapasitesinin artması, iyi tava gelmesi ve elde edilen tavın korunması sağlanır.

Organik madde aşırı sıcaklık ve kuraklıktan olumsuz etkilenir ve tahrip olur. Ayrıca aşırı yağışlar ve kontrolsüz sulamayla oluşan erozyonla da topraktan organik maddenin yıkanarak kaybolması kolaylaşır. Bu nedenlerle düzenli ve sağlıklı bir bitki gelişimi ve bitkisel üretim için topraklarımıza sürekli kaliteli kaynaktan organik madde vermek kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Ürünler

              AKC Plus

              Ecofarm Organik Gübre

              Yeşil Organik Gübre

              Çim Kapağı Toprağı

              Humino