AKC ORGANİK PLUS KATI ÇİFTLİK GÜBRESİ

 • Garanti Edilen İçerik (w/w):

  Toplam Organik Madde
  %45
  Toplam Azot:
  % 1.5
  Organik Azot:
  % 1
  Suda Çözünür K2O:
  % 1
  Toplam (Humik+Fulvik) Asit:
  % 15
  Maksimum Nem:
  % 20
  pH:
  7-9
 • AKC Organik Plus Katı Çiftlik Gübresinin Farkı

  • AKC Katı Organik Gübre tamamen hayvansal kökenlidir. Büyükbaş hayvanlardan elde edilen dışkı gelişmiş teknoloji ile fermente edilerek üretilir,
  • AKC Organik Gübre Besin deposudur. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirmede, verimliliğin yükselmesinde önemli rolü var
  • AKC Organik Gübre yapısındaki bioaktif humus sayesinde su ve ısı tutma kapasitesini düzenler,
  • AKC Organik Gübre zengin organik asitler sayesinde, topraktaki besin maddelerinin köklere iletilmesinde aktif rol oynar.
 • AKC Organik Plus Katı Çiftlik Gübresinin Faydaları;

  • Toprağın strüktürünü (yapısını) iyileştirir,
  • Toprağın kolay havalanmasını sağlar,
  • Sıkışık (kompakte) toprakları gevşetir,
  • Kök solunumunu teşvik eder ve köklenmeyi artırır,
  • Toprağın su tutma kapasitesini artırır,
  • Kaymak tabakası oluşumunu engelleyerek tohum çimlenmesini kolaylaştırır,
  • Toprak mikroorganizmalarının gelişimine ve faaliyetlerine olumlu etki yapar,
  • Bitki besleyicidir,
  • Toprağın katyon değişim kapasitesini artırır,
  • Bitki besinlerinin alımını düzenler,
  • Bitki besin maddelerinin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler,
  • Verim ve kaliteyi artırır.

ÖZELLİKLER