ECOFARM KATI ÇİFTLİK GÜBRESİ

 • Garanti Edilen İçerik (w/w):

  Toplam Organik Madde
  % 45
  Toplam Azot
  % 1
  Organik Azot
  % 0,5
  Suda çözünür K2O
  % 1
  Toplam (Humik+Fulvik) Asit
  % 20
  C/N
  12
  EC (ds/m)
  10-11
  pH
  6-8
  Maksimum Nem
  %20
 • ECOFARM Organik Katı Çiftlik Gübresinin Farkı

  • AKC Katı Organik Gübre tamamen hayvansal kökenlidir. Büyükbaş hayvanlardan elde edilen dışkı gelişmiş teknoloji ile fermente edilerek üretilir,
  • AKC Organik Gübre Besin deposudur. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirmede, verimliliğin yükselmesinde önemli rolü vardır,
  • AKC Organik Gübre yapısındaki bioaktif humus sayesinde su ve ısı tutma kapasitesini düzenler,
  • AKC Organik Gübre zengin organik asitler sayesinde, topraktaki besin maddelerinin köklere iletilmesinde aktif rol oynar.
 • ECOFARM Organik Katı Çiftlik Gübresinin Faydaları;

  • Toprağın strüktürünü (yapısını) iyileştirir,
  • Toprağın kolay havalanmasını sağlar,
  • Sıkışık (kompakte) toprakları gevşetir,
  • Kök solunumunu teşvik eder ve köklenmeyi artırır,
  • Toprağın su tutma kapasitesini artırır,
  • Kaymak tabakası oluşumunu engelleyerek tohum çimlenmesini kolaylaştırır,
  • Toprak mikroorganizmalarının gelişimine ve faaliyetlerine olumlu etki yapar,
  • Bitki besleyicidir,
  • Toprağın katyon değişim kapasitesini artırır,
  • Bitki besinlerinin alımını düzenler,
  • Bitki besin maddelerinin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler,
  • Verim ve kaliteyi artırır.

ÖZELLİKLER

 • Organik madde miktarı ve katyon kapasitesi düşük topraklarda bitki beslemesi açısından yetersizliklerle karşılaşılmaktadır.
 • Yüksek pH’ lı topraklarda ağaç için önemli olan mikro ve makro besin elementlerini alma şansı düşer.
 • Tuzluluk ve sodyum zehirlenmesi (toksitesi) gözükebilir. Başta magnezyum olmak üzere bazı besin elementlerinin alınmasında olumsuzluklar görülebilmektedir.
 • Kimyasal gübreler toprağın niteliklerini olumsuz yönde etkilemekte, yapılan yanlış uygulamalar bitki besin maddeleri arasındaki dengeyi bozarak birbirlerinin alımını engellemektedir.